Choď na obsah Choď na menu

Montované domy

Postavíme Vám dom aj podľa Vášho projektu   !     


Nami ponúkané montované domy sú vyrábané na slovensku firmou JK Slovakia a sú  realizované z drevených hranolov (nosný systém), izolačných materiálov a OSB dosiek .  Ich zloženie je rokmi preverené, pretože tento spôsob výstavby je už desaťročia jeden z najrozšírenejších na svete. Naše domy  sú zhotovené z ucelených panelov , zhotovených na základe presných výrobných výkresov  v suchých priestoroch výrobného závodu . Takto zhotovené panely sa montujú na mieste realizácie na pripravenú základovú dosku za pomoci žeriavu .  Výhodou  takéhoto postupu prác je kvalitne a presne realizovaná dielenská výroba uzavretých  panelov,  bez vplyvu počasia na pracovné postupy a zabudované tepelné izolácie,  a následná rýchla montáž celého domu.

 

Okrem ponuky katalógových domov,  Vám v závislosti od technických parametrov,  vieme   zhotoviť  akýkoľvek  dom podľa Vášho projektu !

Aké sú výhody montovaných domov ?

 


Realizácia stavby formou montovaných panelov prináša množstvo výhod, ktoré predstavujú:

  • mimo katalágových domov možnosť zrealizovať takmer akúkoľvek stavbu a architektúru
  • možnosť realizácie aj  nadstavieb  bytových domov
  • vysoká rýchlosť výstavby vďaka suchým procesom výstavby
  • vysoká úspora energií na vykurovanie
  • ekologickosť použitých materiálov – najmä vďaka použitiu dreva
  • recyklovateľnosť
  • výborné akustické vlastnosti
  • nízka váha takto zhotovenej konštrukcie

 

Ako prebieha výstavba montovaných domov ?

 

1. Pri našom systéme sa špeciálnym projekčným programom rozloží stavba domu na jednotlivé panely a ku každému panelu sa vyhotoví výrobný výkres. Následne sa jednotlivé panely vyrobia vo výrobných priestoroch našej firmy.
2. Zhotovené panely sa prevezú na stavbu, kde je už prichystaná základová doska. Za pomoci žeriavu dochádza na základovej doske k spájaniu jednotlivých panelov tak, aby vznikol montovaný dom. Panely sú medzi sebou a k základovej doske ukotvené špeciálnymi kotvami.
3. V ďalších krokoch sa  zvnútra sa zrealizujú vodovodné, kanalizačné a elektrické rozvody a kúrenie. Zrealizujú sa potery , sadrokartónové konštrukcie a dom sa zvonku zateplí zatepľovacím systémom . Po dokončení domu je pre laika ťažké odlíšiť montovaný dom od murovaného domu. Dnešné materiály sú tak kvalitné, že aj vnútorný pocit z domu je veľmi príjemný.

 

Z čoho sa vyrábajú panely ?


Základným konštrukčným materiálom je drevo KVH hranoly, drevoštiepkové (OSB3) a sadrokartónové dosky, tepelnoizolačný materiál ROCKWOOL, ISOVER, ORSIL, NOBASIL. KVH - konštrukčné masívne drevo je vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hobľované, cinkované. Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov - prevažne smrek. Výroba predmetných KVH je kontrolovaná, vlhkosť KVH je 15 % - 18 %. Umelé sušenie dreva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii.

     Scl10kladba obvodobej steny štandart : / z interiérovej strany /

     - sadrokartónová doska hr. 12 mm
     
- OSB doska hr. 12 mm

       - parozábranová fólia

       -drevená nosná konštrukcia z KVH hranolov hr 140 mm  vyplnená izoláciou z min. vlny
      -OSB doska hr. 12 mm
      -doplňujúca fasádna tepelná izolácia polystyrén PS 70 hr 100 mm ( podľa požiadavky viac )
      -fasádna omietka Baumit silikát hr 1,5.mm

       U = 0,145  W/m2K 

 

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE, AKTUÁLNE CENY A PONUKY NÁJDETE NA STRÁNKACH NÁŠHO OBCHODNÉHO PARTNERA

http://jkslovakia.sk